Pintura amb pols

0

 

La pintura en pols o pintura electrostàtica («Powder Coating» en anglès) és un tipus de recobriment que s'aplica com a fluid de pols seca, que sol ser utilitzat per crear un acabat dur que és més resistent que la pintura convencional.

El procés es porta a terme en instal·lacions equipades que proporcionin un forn de curat, cabines per a l'aplicació amb pistoles electrostàtiques i en general una cadena de transport aeri, on es pengen les parts, que solen ser electrodomèstics, extrusions d'alumini, parts d'automòbils i bicicletes, i es cobreixen amb una pintura en «pols» (també anomenada laminació).

S'aconsegueixen excel·lents resultats tant pel que fa a l'acabat com al segellat hermètic. Té una àmplia aplicació en la indústria manufacturera; de fet, des d'un punt de vista qualitatiu, és més fàcil d'aplicar, i des d'un punt de vista ecològic, no crea cap problema per als operadors i el medi ambient.

Es pot aplicar a materials com ara l'acer, alumini i metalls galvanitzats. Amb els colorants es poden obtenir tots els matisos de color, fins i tot la gamma de RAL.

 

ús i aplicacions de la pintura amb pols

objectes, peces i parts metàl·liques ferroses i no ferroses

Mobles metàl·lics i plàstics d'oficina, arxivadors, armaris de metall, gabinets, ornamentació, bicicletes, motos, amortidors, peces de cotxes, serralleria, joguets, articles de ferro, caixes fortes, etc.

Sector industrial

làmina, tuberies, platines i perfilaria, maquinaria, eines imprimicions, anticorrosius, bastides, peces metàl·liques, bigues, planxes, estanteries, tuberies, silos, electrodomèstics, parts i peces de vehicles, etc.

Sector hospitalari

camillas, estructures de taules i llits, biombos, ortopèdics, carros d'instruments, panells, etc.

Sector casa

Mobles terrassa, baranes, escales, estufes, neveres, radiadors, busties, passamans, llits, etc.